עדכון גרסה 07.18

             

 
הוספת 2 טורים חדשים לדף ההזמנות - מספר וסכום
 ניתן לראות כמה הזמנות עשה כל לקוח ובאיזה סכום + קישור לאותם הזמנות
 
כפתור הוסף לסל - כפתור משתנה לאחר הוספה לסל
שינוי הטקסט בכפתור ההוספה לסל לאחר הוספתו
 
מערכת תמונות חדשה לדפי המוצר
הגדרת תמונות וגלריה בצורה קלה                                                                                              
אפשרות להוספת alt לכל תמונה 
 
סטטוסים במערכת ההזמנות
2 סטוטסים חדשים - ממתין לחיוב (כתום) וסירוב (צהוב) + טולטיפים עם הסבר לסטטוס
 

אפשרות לעריכה גורפת במוצרי בן

תחת מוצרים> עריכת מוצרים> עדכון מתקדם